elitserienhandball14i.yml 210 Bytes
Newer Older
1 2 3
elitserienhandball14i:
  submission: Gleb_Belov
  origfilename: instances/MODELS_IND/challenge_2012_2016mznc2014_problemselitserienhandballmzn-challenge_2012_2016mznc2014_problemselitserienhandball14dzn.mps.gz