ofi.yml 90 Bytes
Newer Older
1 2 3
ofi:
  origfilename: miplib1.mps.gz
  submission: submission2010/instances/luigi_poderico