ishgswgjhxy5i.yml 177 Bytes
Newer Older
1 2 3
ishgswgjhxy5i:
  submission: Gleb_Belov
  origfilename: instances/MODELS_IND/challenge_2012_2016mznc2015_probsismodelmzn-challenge_2012_2016mznc2015_probsisHgSWGJHxY5dzn.mps.gz